Maastosuunnittelu

Mistä on tehty laadukas maastosuunnittelu?

Päivitetty 12.6.2024 Blogi

Maastosuunnittelu on olennainen osa niin ilmajohto- kuin maakaapeliverkonkin rakentamista. Onnistunut maastosuunnittelu säästää kustannuksia ja pitää maanomistajat, sähköverkkoyhtiöt sekä viranomaiset tyytyväisinä.

Tavoitteena toimiva sähköverkko

Kuvitellaanpa tilanne, jossa sähköverkkoyhtiö haluaa rakentaa maaseudulle uutta maakaapeliverkkoa korvaamaan vanhaa ilmajohtoverkkoa. Kaikki alkaa siitä, kun sähköyhtiö tekee kohdealueelle sähköteknisen suunnitelman, jossa uudet sähkökaapelit, muuntamot ja muut verkon komponentit sijoitetaan ja mitoitetaan niin, että sähköverkko toimii kuten pitää. Teoriassa maakaapeliverkko olisi tämän jälkeen vain rakentamista vaille valmis. Koska sähköverkon rakentaminen koskettaa kuitenkin sähköverkkoyhtiön lisäksi muun muassa maanomistajia, kuntia ja viranomaisia, ei asia käytännössä koskaan etene näin suoraviivaisesti.

Ennen kuin sähkötekninen suunnitelma voidaan laittaa käytäntöön, tarvitaan välivaihe, jossa sähköverkkoyhtiön laatima sähkötekninen suunnitelma mukautetaan vastaamaan todellista maastoa ja eri osapuolten toiveita sekä vaatimuksia. Tämä tärkeä välivaihe on nimeltään maastosuunnittelu.

Maastosuunnittelu
Maastosuunnittelu on tärkeä osa maakaapeliverkon rakentamista.

Laadukas maastosuunnittelu on taitolaji

Laadukkaasti toteutettuna maastosuunnittelu säästää kustannuksia ja pitää kaikki mukana olevat osapuolet tyytyväisinä. Maastosuunnittelu ei ole kuitenkaan aivan yksinkertaista. Kuten Elenia Oy:n jakeluverkon urakoiden kilpailuttamisesta vastaava rakennuttaja Jukka Lehtonen toteaa sivuiltamme löytyvässä asiakastarinassa: ”Maastosuunnittelu on vaativa ja tärkeä työvaihe, jossa pienillä asioilla voi pilata paljon. Se on taitolaji, joka ei kaikilta luonnistu.”

Me JTT Powerilla olemme jo vuosien ajan toteuttaneet tätä taitolajia ja uskomme tietävämme siitä yhtä jos toista. Meidän näkemyksemme mukaan laadukas maastosuunnittelu koostuu seuraavista aineksista.

1. Esiselvityksen kattavuus

Ennen kuin sähköverkon rakentaminen maastosuunnitelman mukaisesti voidaan aloittaa, pitää toteuttamiseen saada lupa viranomaisilta. Pahimmillaan suunnitelman läpimenoajat voivat olla jopa kuukausia, mutta aikatauluun on onneksi mahdollista vaikuttaa antamalla päättävälle viranomaiselle riittävästi tietoa päätöksentekoa varten.

Kattavaan esiselvitykseen sisältyy mm. kohteen nykyisten kaapeleiden ja maaperän tilan läpikäynti sekä maanomistajien ja muiden osapuolten lausunnot. Tarkoituksena on siis tarjota viranomaiskäsittelyä varten kaikki tarvittava tieto rakennuskohteen nykytilasta ja muutosten vaikutuksista. Kun kaikki tarpeellinen tieto on koottuna selkeästi yhteen dokumenttiin, säästyy viranomainen ylimääräisiltä selvittelyiltä, jotka väistämättä venyttäisivät lupakäsittelyä ja rakentamisen aloittamista.

2. Ihmissuhde- ja neuvottelutaidot

Maastosuunnittelu on aina eräänlaista luovimista verkonhaltijan, maanomistajan, kunnan ja viranomaisten toiveiden ja vaatimusten ristiaallokossa. Monesti voi käydä niin, että esimerkiksi verkkoyhtiöllä ja maanomistajalla on erilainen näkemys siitä, että minne mikäkin sähköverkon komponentti tulisi sijoittaa. Maanomistajan näkökulmasta paras paikka muuntamokopille saattaa olla urakoitsijan näkökulmasta se kallein vaihtoehto toteuttaa.

Maastosuunnittelijalta vaadintaankin hyviä neuvottelutaitoja, jotta päästään kaikkia osapuolia tyydyttävään ratkaisuun ja saadaan pidettyä rakentamisesta aiheutuvat haitat ja kustannukset mahdollisimman pieninä. Maastosuunnittelijan täytyy siis pystyä tekemään tarjolla olevien tietojen ja näkökulmien perusteella paras mahdollinen ratkaisu ja perustelemaan se eri osapuolille. Kun jo suunnitteluvaiheessa löydetään maanomistajan kanssa yhteinen sävel, näkyy se poikkeuksetta myös rakennusvaiheen sutjakkaammassa sujumisessa.

Maastosuunnittelu
Maastosuunnittelussa määritetään paras paikka muuntamokopille.

3. Maastosuunnitelman toteutettavuus

Kolmas osa-alue, joka kertoo maastosuunnittelun laadusta, on suunnitelman toteuttavuus. Rakennusvaiheessa säästetään paljon aikaa, vaivaa ja rahaa, jos maastosuunnittelu on alusta asti tehty toteutettavuutta silmällä pitäen. Maastosuunnittelijalle onkin eduksi kaikki kokemus maanrakennuksesta, jotta hän osaa tarkastella suunnitelmaa myös kaivinkoneen kuljettajan silmin. Ja vaikka suunnitelma olisi kuinka toimiva, voi silti homma mennä pieleen, jos suunnitelmasta ei ota selkoa muuta kuin suunnittelija itse – työselosteessa kannattaa siis välttää turhaa teknisyyttä ja sen sijaan esittää kartat ja suunnitelmat mahdollisimman ymmärrettävinä ja yksiselitteisinä.

Maastosuunnittelu
Hyvä maastosuunnitelma on toteutettavissa ilman ongelmia.

Kuten Elenian Jukka Lehtonen totesi, maastosuunnittelu todellakin on taitolaji. Maastosuunnittelijan täytyy olla kuin kotonaan niin teknisten suunnitelmien äärellä, maanomistajan kahvipöydässä kuin kaivinkoneen hytissäkin. Tällaisia moniosaajia ei ainakaan toistaiseksi valmistu suoraan koulun penkiltä, vaan sellaiseksi tulemiseksi tarvitaan vuosien kokemus maastosuunnittelusta ja erilaisista kohteista.

Jos tarvitset laadukasta maastosuunnittelua, älä epäröi ottaa yhteyttä meihin. Me tiedämme, mitä onnistuneen maastosuunnitelman tekemiseen tarvitaan.

Pyydä tarjous 020 764 9780 WhatsApp Katso tarjoukset