Valaistussuunnittelulla näyttävyyttä ja energiatehokkuutta

 

Valaistussuunnittelun avulla pystytään kiinnittämään erityistä huomiota kiinteistön energiankulutukseen, sähköturvallisuuteen, asumismukavuuteen ja tietenkin myös ulkoasuun. Valaistussuunnitelma kannattaa aina laatia sähkösuunnitelman yhteydessä jo kiinteistön rakennusvaiheessa, mutta valaistussuunnittelun etuja pystytään hyödyntämään myös saneerauskohteissa.

 

Valaistussuunnitelma on sähkösuunnittelun tärkein osa

Valaistussuunnittelun tarkoituksena on varmistaa, että kiinteistön valaistus toimii kaikin puolin halutulla tavalla. Valaistussuunnitelma laaditaan yleensä sähkösuunnittelun yhteydessä. Etenkin uuden rakennuksen kohdalla valaistussuunnitelman voisi jopa sanoa olevan sähkösuunnitelman tärkein osa. Onnistuneen valaistussuunnitelman voi tehdä vain sähköalan ammattilainen.

Saneerauskohteiden kohdalla valaistussuunnittelu tarkoittaa lähinnä valaistuspisteiden uudelleen sijoittelua ja polttimoiden vaihtoa energiatehokkaampiin malleihin, mikä vain korostaa onnistuneen valaistussuunnittelun tärkeyttä jo rakennuksen suunnitteluvaiheessa. Rakennusvaiheessa tehty valaistussuunnitelma tulee aina jälkikäteen tehtyä suunnitelmaa halvemmaksi – ja lisäksi ajoissa suunnittelemalla valaistus saadaan varmasti vastaamaan kiinteistön käyttäjien tarpeita.

Valaistusuunnitelman hyödyt ovat kuitenkin sen verrat vahvat, että se kannattaa ehdottomasti toteuttaa myös saneerauskohteissa. Remonttisuunnittelussakin huomioidaan tilojen nykyiset ja tulevat erityispiirteet sekä käyttäjien erityisvaateet, samalla nykytekniikka huomioiden. Näin pystytään tekemään kestäviä ja ympäristöä säästäviä ratkaisuja eli hyödyntämään ns. elinkaariajattelua.

Valaistussuunnittelun tekeminen kannattaa

Ilman kunnollista valaistussuunnittelua rakennetuissa kiinteistöissä tulee päivittäin vastaan erilaisia enemmän tai vähemmän ärsyttäviä piirteitä: valaistus ei riitä, valot palavat turhaan ja kuluttavat siten energiaa, valoa on väärissä paikoissa tai jokin sisätilan hieno rakenneratkaisu jää ikävästi varjoon. Ilman valaistussuunnitelmaa makuuhuoneen katossa on todennäköisesti vain yksi paikka kattolampulle, mutta suunnitteluun hieman panostamalla voidaan esimerkiksi vaatekaappien edustalle asentaa omat kohdistinvalot.

Valaistussuunnittelussa huomioidaan tarkasti erilaisten tilojen, huoneiden ja käyttäjien valolle asettamat haasteet ja vaatimukset. Siksi asiakkaiden ja käyttäjien kuuleminen suunnittelua tehtäessä on olennaisen tärkeää. Sähköalan ammattilaisen huolella laatima valaistussuunnitelma parantaa kiinteistön energiatehokkuutta, turvallisuutta, asumismukavuutta, ulkoasua ja lisäksi käyttöönottoa erikseen annettavan käyttöperehdytyksen avulla.

Energiatehokkuus
Viime vuosina yleistyneet energiatehokkaat lamput ovat pienentäneet huomattavasti kotitalouksen valaistuskustannuksia. Siitä huolimatta valaistuksen sähkökulutusta on melko helppoa optimoida ja säästää selvää rahaa. Valaistussuunnittelulla valaistus optimoidaan esimerkiksi automaattisilla ohjausmekanismeilla vastaamaan käyttöä ja tulevaisuuden tuomia mahdollisuuksia ns. elinkaariajattelulla, joten valaistukseen ei uppoa yhtään ylimääräisiä kuluja.

Turvallisuus
Sähköalan ammattilaisen laatimassa valaistussuunnitelmassa otetaan huomioon sähköturvallisuus ja siihen liittyvät määräykset. Valaistussuunnitelmassa otetaan huomioon myös asiakkaiden ja käyttäjien esittämät ja tarvitsemat erityispiirteet ja vaateet sekä tilojen luonne. Näin valaistus on turvallinen asentaa ja käyttäjäystävällinen.

Asumismukavuus
Valaistuksella on merkittävä vaikutus asumismukavuuteen (ja työpaikalla työtehokkuuteen). Valaistussuunnittelun yhteydessä mietitäänkin tarkoin, millaista valoa missäkin tilassa tarvitaan, jotta valaistus vastaa parhaalla mahdollisella tavalla asukkaiden tarpeita. Suunnitelmien mukaan toteutetun valaistuksen ansiosta saatavilla on aina oikeanlaista valoa oikea määrä.

Ulkoasu
Valaistussuunnittelun avulla kiinteistö saadaan näyttämään juuri halutunlaiselta. Suunnitelman avulla pidetään huoli mm. siitä, että valotehot riittävät nostamaan halutut yksityiskohdat esille oikealla tavalla. Ero yksittäisen katossa roikkuvan lampun ja valaistussuunnittelun mukaisesti toteutetun valaistusjärjestelmän välillä on kuin yöllä ja päivällä. Ulkovalaistuksessa valokeilat, valon väri ja itse valaisimen ulkonäkö ovat tärkeässä roolissa.

Mitä kaikkea valaistussuunnitteluun sisältyy?

Valaistussuunnittelun yhteydessä katsotaan yhdessä asiakkaiden eli tulevien asukkaiden tai tilan käyttäjien kanssa, miten valaistus tulisi asentaa kiinteistöön. Yhteisistunnossa käydään läpi valon tarpeet ja kartoitetaan talossa asuvien toiveet.

Yhteistyö asukkaiden ja käyttäjien kanssa on ensiarvoisen tärkeää, sillä he tietävät miten päin vaikkapa sohva asettuu olohuoneeseen, missä kohtaa työpöytä tulee olemaan ja miten pihamaa tulisi valaista. Näin valaistus vastaa parhaiten kiinteistön käyttäjien tarpeita ja toiveita.

Toimiva valaistussuunnitelma JTT Powerilta

Toteutamme toimivan valaistussuunnitelman tarpeidesi mukaan, sijaitsipa kohteesi missä päin Suomea vain. Sähköalan kokeneina ammattilaisina pidämme aina huolen, että kaikki sähköön liittyvät määräykset tulevat täytetyiksi.

» Jätä tarjouspyyntö kätevästi verkkolomakkeella