Jakeluverkon rakentaminen vaatii suunnittelua

JTT Power Oy on tehnyt miltei perustamisestaan asti yhteistyötä sähköverkkoyhtiö Elenia Oy:n kanssa jakeluverkon rakentamisessa. Laadukas maastosuunnittelu ja toimiva kokonaisuus ovat olleet JTT Powerin ehdottomia vahvuuksia.

Maastosuunnittelussa luodaan perusta onnistuneelle urakalle

JTT Power on vastannut kokonaisvaltaisesti useista Elenian erillisprojekteista. On selvää, että maastosuunnittelun rooli projektin onnistumisessa on hyvin merkittävä. Maastosuunnitteluun kuuluu nykypäivänä kustannustehokkaiden reittien suunnittelun lisäksi yhä enemmän sopimustekniikkaa ja neuvotteluja eri osapuolten kanssa. Tavalla tai toisella hankkeissa on yleensä mukana yksityisiä maanomistajia, viranomaisia ja kuntia, ja kaikilla heillä on hankkeen toteuttamiseen liittyvät vaatimuksensa ja toiveensa, jotka tulee ottaa huomioon.

”Maastosuunnittelu on vaativa ja tärkeä työvaihe, jossa pienillä asioilla voi pilata paljon. Se on taitolaji, joka ei kaikilta luonnistu. Maastosuunnittelijan täytyy osata neuvotella ja niin sanotusti myydä projekti eri osapuolille sekä samalla varmistaa, että kaikkien toiveet tulevat kuulluksi”, kertoo Elenian urakoiden kilpailuttamisesta vastaava rakennuttaja Jukka Lehtonen.

”JTT Powerilla on varsin hyvä toimintamalli maastosuunnittelun toteutuksessa. He hoitavat suunnittelun kokonaan itse, mikä on mielestäni tärkeää, sillä silloin kaikkien osapuolten tahdot tulee paremmin huomioitua myös rakennusvaiheessa.”

Urakoitsijan rooli on merkittävä

Lehtonen korostaa urakoitsijan roolia paitsi sopimusten myös lupahakemusten tekemisessä. Mitä paremmin ja laadukkaammin hakemukset tehdään, sitä varmemmin ja nopeammin luvat saadaan. Ja kun maastosuunnittelu tehdään kerralla kunnolla, on toteutusvaihe sujuvampaa ja pystytään tekemään sellaisia reitti- ja rakennevalintoja, joilla rakentamistyön kustannukset saadaan alas. Elenian projektipäällikkö ja projektien valvonnasta vastaava Timo Soanjärvi (kuvassa) kehuukin JTT Poweria nimenomaan kustannustehokkaasta reittisuunnittelusta.

”Maastosuunnittelu on se vaihe, jossa yleensä tehdään projektin säästöt. JTT Power on onnistunut tässä hyvin, he tarjoavat meille hyviä ja toteuttamiskelpoisia ehdotuksia reiteistä”, Soanjärvi toteaa.

”JTT Powerilla on selvästikin maastosuunnittelun puolella sellaista osaamista, jota he voivat myydä myös eteenpäin”, Lehtonen tähdentää.

JTT Power toimii täsmällisesti

JTT Power saa Elenialta kehuja muun muassa siististä työn jäljestä ja loppudokumentoinnin täsmällisyydestä.

”JTT Powerin pojilla on hyvä ote tekemiseen ja he toimivat särmästi, mistä yhtenä merkkinä on vähäinen reklamaatioiden määrä ja toisaalta nopea reagointi häiriötilanteisiin. He ovat ajan tasalla ja hoitavat asiat ennakoiden”, Lehtonen kehuu.