Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n suunnittelukohde käynnistyi Pukkilassa

Suunnittelemme vanhan sähköverkon saneeraustyötä Pukkilan Venunmetsän alueella.