JTT Power Oy oli mukana Jyväskylän yliopiston liikunnan laitoksen saneerauksessa

Toteutimme kohteen 20 kV:n asennukset alihankintana Sähkö-Äijät Oy:lle.