JTT Power Oy hyväksytty STUL ry:n jäseneksi

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n hallituksen työvaliokunta on 24.4.2014 pitämässään kokouksessa hyväksynyt JTT Power Oy:n liiton jäseneksi.